ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਥਾ-ਜਗਤ: ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ

ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਥਾ ਜਗਤ: ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅਮਜੇਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਲੋਚਨਾਅਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on email