ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ

“ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ” ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੈਂਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਢਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on email