ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭਿਣਭਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਇਹ ਲੈਵਲ ਤਿੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭਿਣਭਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? (Punjabi), translated by Amia Kunwar , based on original story Why Do Bees Buzz? (English), written by Nabanita Deshmukh, illustrated by Zainab Tambawalla, supported by Oracle, published by Pratham Books (© Pratham Books, 2015) under a CC BY 4.0 license on StoryWeaver. Read, create and translate stories for free on www.storyweaver.org.in

 

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on email