ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਬਬਲੀ

ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਬਬਲੀ (Punjabi), translated by Stalinjeet Brar, (© Stalinjeet Brar, 2020) from बंटी और बबली (Hindi), by Sorit Gupto based on original story Bunty and Bubbly (English), written by Sorit Gupto, illustrated by Sorit Gupto, published by Pratham Books under a CC BY 4.0 license on StoryWeaver. Read, create and translate stories for free on www.storyweaver.org.in

 

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on email